Bộ Thí nghiệm Vật lí - Đồ chơi thông minh - HỌC CỤ STEM

Cung cấp cho trẻ công cụ thực hành giúp trẻ hiểu biết về điện, ví dụ như tại sao đèn sẽ sáng khi bạn đến gần, rồi lại tắt khi bạn dịch chuyển ra xa? Tại sao lại có báo động khi trời mưa? Tại sao Radio lại kêu khi trời sáng? Tại sao đèn đường lại tự động sáng khi trời tối? Làm thế nào để theo dõi mạch phức tạp trong tahfnh phố?... Bộ học cụ Thí nghiệm vật lí sẽ trả lời câu hỏi này.

1.800.000 đ
1.500.000đ -16%
Số lượng
19 đã mua