Kính tiềm vọng - Đồ chơi thông minh - Đồ chơi lắp ráp - HỌC CỤ STEM

Kính tiềm vọng là một đồ chơi thông minh dễ dàng lắp ráp, cải thiện khả năng thực hành, khả năng tư duy và khả năng đổi mới. Kính tiềm vọng hoàn toàn bằng giấy carton, tuyệt đối an toàn cho trẻ khi sử dụng.

50.000 đ
35.000đ -30%
Số lượng
22 đã mua