Cánh Tay Robot Mini servo SG90 - Điều khiển bằng bluetooth

Cánh tay Robot ứng dụng phát triển mô hình, học tập...Có thể phát triển các ứng dụng với Arduino, Kit STM.

1.000.000 đ
750.000đ -25%
19 đã mua