Damibot Car di chuyển tự động gắp - nhả vật

Khung Damibot Car được in và thiết kế bởi Vinagon bằng các thanh có thể tự lắp sáng tạo theo ý muốn

1.500.000 đ
1.300.000đ -13%
Số lượng
12 đã mua