Hệ thống tưới cây tự động - đồ chơi STEM - lập trình arduino micro:bit - HỌC CỤ STEM

Cảm biến độ ẩm đất thường được sử dụng trong các mô hình tưới nước tự động, vườn thông minh,..., cảm biến giúp xác định độ ẩm của đất qua đầu dò và trả về giá trị Analog, Digital qua 2 chân tương ứng để giao tiếp với Vi điều khiển để thực hiện vô số các ứng dụng khác nhau.

320.000 đ
300.000đ -6%
Số lượng
84 đã mua