• Debug code cho Arduino

    Ngày đăng: 20-04-2021 04:03:15 AM

    Trong quá trình viết code cho Arduino, chúng ta thường gặp một số lỗi logic khi chương trình không chạy hoặc không chạy theo đúng ý người lập trình.

  • Đào tạo STEM tại trường THCS Quỳnh Thiện - Nghệ An

    Ngày đăng: 02-09-2020 10:53:41 PM

    Ngày 23-24/08/2020. Nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Stem Damibot ( học cụ stem) có buổi làm việc đạo tạo tại trường THCS Quỳnh Thiện - Nghệ An